Inicio - Artículos - Becas - Chistes - Examenes - Monografias - Profesores - Universidades

Universidade de Vigo (UVIGO)
(Universidad de Galicia)


Universidades > Universidades en España > Universidades de Galicia

Vea las Universidades Online de España


Universidade de Vigo (UVIGO):

Sitio web oficial: http://www.uvigo.es
 

Datos de contacto:
Universidade de Vigo (UVIGO)
Dirección: C.P. 36310 Vigo (Pontevedra) · Spain
Teléfono: +34 986 812 000
[email protected]


Se imparten las siguientes Titulaciones, Masters, Cursos, Carreras de grado, Postgrado y Doctorados:

Departamentos da área científica
 - Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde
 - Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo
 - Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía
 - Ecoloxía e Bioloxía Animal
 - Estatística e Investigación Operativa
 - Matemáticas
 - Química Analítica e Alimentaria
 - Química Inorgánica
 - Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio
 - Química Física
 - Química Orgánica

Departamentos da área tecnolóxica
 - Deseño na Enxeñaría
 - Enxeñaría Eléctrica
 - Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos
 - Enxeñería Química
 - Enxeñería dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción
 - Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente
 - Enxeñaría de Sistemas e Automática
 - Física Aplicada
 - Tecnoloxía Electrónica
 - Enxeñaría Telemática
 - Teoría do Sinal e Comunicacións
 - Informática
 - Matemática Aplicada I
 - Matemática Aplicada II

Departamentos da área xurídico-social
 - Análise e Intervención Psicosocioeducativa
 - Dereito Privado
 - Dereito Público
 - Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación
 - Didácticas Especiais
 - Economía Aplicada
 - Economía Financeira e Contabilidade
 - Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas
 - Organización de Empresas e Mercadotecnia
 - Psicoloxía Evolutiva e Comunicación
 - Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía
 - Dereito Público Especial
 - Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamentos da área humanística
- Filoloxía Galega e Latina
- Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá
- Historia, Arte e Xeografía
- Escultura
- Pintura
- Debuxo
- Lingua Española
- Literatura Española e Teoría da Literatura
- Tradución e Lingüística

 

View this page in english

COPYRIGHT 2020 ALTILLO.COM®  |  ALTILLO EN FACEBOOK  |  CONTACTO